Att vara grannar

Att vara grannar i en äng
är skojigt, delat undring nått.
Att vara grannar i en säng
är farligt, utan framtid fått.