Frälsaren

Han gick igenom döden för
att jag ej skulle dö. Det är
en tanke som mig klart berör,
att prisen för min synd är där.