Håll vägen ren

Att vara överlämnad spel,
et faktisk rådande, är väl
besvärlig, och gör ledsen fort. –
Man vill stå för vad man har gjort.