Ordet artig

Ordet artig är et ord
som vi delar här i nord.
Och det säger att en fröjd
bara finns när man är nöjd.