De heliga dagarna

Vid jul vi firar skönt som tagit mot
som kall, den Herre Kristus, Sonen, snäll.
Han är i världen också given fot,
Vår Herre, inte bara vår appell.
Som kall er Kristus alltid aktuell.
Som livets mening gör han dagen stor,
som livets mening den essentiell.
Den Herre Kristus räddar dem som tror.

Vid påsk vi firar skönt den snälla bot
som Kristus gjorde då vi satt på fjäll
blev gjort, vår synd blott avlägsen som hot.
Vår synd var inte dåd principiell
när Sonen dog. Och man blev rationell.
I åter upplivade livet gror.
Den sanningen er internationell.
Den Herre Kristus räddar dem som tror.

Vid pingst vi firar skönt att idiot
från kristen skiljas, oppositionell.
Till något vill en vara patriot
och elden, Piken, ingen bagatell
er när hon gör en sak till speciell.
Vid sanningen vill Herren skapa spor.
Och samvete gör en sensationell.
Den Herre Kristus räddar dem som tror.

Prins, kärleken från Kristus är et ställ
når den er blivit givet människor.
Och den är alltid mycket aktuell!
Den Herre Kristus räddar dem som tror.