Chefen

Jag tror inte det är mycket
klokt att samvetet ge fri. –
Hon ska vandra vild i tycket.
Kärleken regera, si.