Den dag kommer

Solen över stjärna vinner
när den äntligen där brinner,
och en dåre skall då vara
fredlös, utan någon ära.