Vara så

Vid obekant och farlig väg,
där djur och mörker hotar, säg
du är inte är et offer, men
befogenhet, på rankan gren.