Vara rättvis

Det du har gjort kan styrka ge.
Och sedan kommer du att se,
kvalificerade, att Gud
har ett gott öga till sin brud.