Tydligt

Jag tror att det finnes många skäl
for människan att vara själ.
Men tydligt är att skådespel
inte är ägodel!