Tugga på det

Människan är faktiskt kvinna.
Faktiskt vill man mycket vinna
om man tänker på den sak. –
Sonen vill ge eftersmak.