Inte dumt

Det er inte dumt, det tycket
man är visserligen mycket
given av Vår Herre stor. –
Varelsen er där Gud bor.