Kast skuggan

Att vara delad, inte hel,
är inte bra. Den fula del
vill alltid vara skugga, så
att du for den tyvärr må stå.