Klartänkt så

I vissa kretsar vill man skicka
rosor till en präktig flicka.
For rosens krona er unik. –
Och törnen skapar grand mystik!