Sjukt

Man tror inte sina egna
ögon när det liv där segna
skriver om att vara barn. –
De är rädda för Guds garn!