Smärtan

Till att dyrka är den smärta
i det enkla kristna hjärta
att man inte är som gull, –
men är silver, på nåd full.