Till den snälla

Intet människa är trogen
som det som med Gud har fogen.
Och det har man vill man tycka
om det som den största lycka!