Till psykiatrikern

Det hade kanske varit en
idé att lämna hjärtat till
en härskande och rolig gen.
Men en är inte imbecill.