Eld och vatten

Eld och vatten är Guds nåde.
Eld och vatten frossar både.
Eld och vatten är vårt driv.
Eld och vatten ger oss liv.