Eld

Intet bättre, intet sämre:
Eld är bilden av Vår Herre.
Himlens bakre, jordens främre:
Intet större, intet värre.