Överallt så

Kropp som inte väl fungerar
på dess elände funderar.
Den kan inte praktiseras.
Kroppen måste aktiveras.