Vår bön

Herre Kristus; höra bön!
Du är livet; bådas lön.
Var för oss vår energi,
given brud att vara i!