Den protestantiske sanning

En uppmaning till rättvisa,
det ska man, sägas, prisa.
Men är det intet rättvist är
den handling inte Herren kär.