Tillförlitlighet

Bättre att bli av med blommen
än att vara till den kommen,
är det for ett fruktträd givet,
såsom det och är i livet.