Där vi är

Alt har blivit genomsiktligt.
Då kan intet vara viktigt.
Det kan bara vara riktigt,
något större vara pliktigt.