Tro det

Herren Kristus kan du bara
riktigt trogen av med klara.
Herren Kristus ser ditt hjärta,
ser din ursäkt, och din smärta.